Chọn gói cước cao cấp của bạn


Hàng tháng
Hàng năm

Nếu tôi trả hàng năm, tôi có được giảm giá không?

Chắc chắn rồi! Nếu bạn chọn trả hàng năm, bạn sẽ không chỉ sử dụng tuyệt vời các tính năng cao cấp mà còn giảm giá tới NAN%.

Tôi có thể nâng cấp tài khoản của mình bất kỳ lúc nào được không?

Được chứ! Bạn có thể bắt đầu với gói miễn phí của chúng tôi và nâng cấp bất kỳ lúc nào để tận hưởng các tính năng cao cấp.

Tôi sẽ bị tính phí như thế nào?

Bạn sẽ được nhắc gia hạn gói cước thành viên của mình 7 ngày trước khi hết hạn.

Cách thức hoàn tiền như thế nào?

Khi có yêu cầu, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền vào thời điểm yêu cầu cho tất cả các khoảng thời gian sắp tới. Bạn sẽ chỉ cần liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ làm tất cả các việc còn lại để hỗ trợ bạn.

Người mới bắt đầu

Miễn phí
 • Tính năng cơ bản
 • Bộ lọc chuyển hướng cơ bản
 • 10 Link cho phép
 • Tùy chỉnh link bị giới hạn
 • Có quảng cáo
 • Hỗ trợ ở mức giới hạn
 •  
Đăng ký

Chuyên nghiệp

$0.00
 • Tính năng cao cấp
 • Trang màn hình chuyển tiếp tùy chỉnh
 • Trang Overlay tùy chỉnh
 • Theo dõi sự kiện
 • Số lượng link rút gọn không giới hạn
 • Tùy chỉnh link
 • Xuất dữ liệu
 • Không có quảng cáo
 • Hỗ trợ được ưu tiên
Nâng cấp lên Chuyên nghiệp

Người mới bắt đầu

Miễn phí
 • Tính năng cơ bản
 • Bộ lọc chuyển hướng cơ bản
 • 10 Link cho phép
 • Tùy chỉnh link bị giới hạn
 • Có quảng cáo
 • Hỗ trợ ở mức giới hạn
 •  
Đăng ký
Tiết kiệm NAN%

Chuyên nghiệp

$0.00
 • Tính năng cao cấp
 • Trang màn hình chuyển tiếp tùy chỉnh
 • Trang Overlay tùy chỉnh
 • Theo dõi sự kiện
 • Số lượng link rút gọn không giới hạn
 • Tùy chỉnh link bị giới hạn
 • Xuất dữ liệu
 • Không có quảng cáo
 • Hỗ trợ được ưu tiên
Nâng cấp lên Chuyên nghiệp