QC.TC - Rút gọn link cho mọi nhu cầu chia sẻ

QC.TC - Rút gọn link cho mọi nhu cầu chia sẻ

qc.tc là website hàng đầu hỗ trợ rút gọn link dài , khó nhớ thành link ngắn gọn, dễ nhớ để chia sẻ thông tin, tiếp thị sản phẩm

Một liên kết ngắn, khả năng vô hạn.

Một liên kết (link) ngắn là một công cụ tiếp thị mạnh mẽ khi bạn sử dụng nó một cách cẩn thận. Nó không chỉ là một liên kết mà là một phương tiện giữa khách hàng của bạn và điểm đến của họ. Liên kết ngắn cho phép bạn thu thập rất nhiều dữ liệu về khách hàng và hành vi của họ.

Mật khẩu bảo vệ link rút gọn

Đặt mật khẩu để bảo vệ link của bạn khỏi bị truy cập trái phép.

Điều hướng khách hàng theo vị trí địa lý

Tính năng điều hướng khách hàng theo vị trí địa lý cho các link của bạn sẽ chuyển hướng khách truy cập đến các trang chuyên biệt và tăng chuyển đổi của bạn.

Nhóm nhiều link

Tính năng tạo nhóm các link rút gọn cho phép bạn dễ dàng truy cập và chia sẻ công khai các link này trên hồ sơ công khai của bạn.

Báo cáo phân tích hoàn chỉnh

Báo cáo phân tích hoàn chỉnh Theo dõi số lượt bấm của người dùng đã bấm vào một link nào đó

Hệ thống của chúng tôi cho phép bạn theo dõi mức độ tương tác của người dùng đối với link đã được rút gọn. Cho dù đó là số lượng nhấp chuột, quốc gia hoặc liên kết giới thiệu,... dữ liệu đó sẽ được lưu lại.

Bảng điều khiển mạnh mẽ Một bảng điều khiển quản lý nhiều công năng.

Bảng điều khiển của chúng tôi cho phép bạn tự quản lý rất nhiều thứ: Quản lý link rút gọn của bạn, tạo nhóm nhiều link rút gọn, quản lý trang màn hình chuyển tiếp và các cài đặt của bạn,... tất cả việc quản lý này đều có trong một trang bảng điều khiển.

Bảng điều khiển mạnh mẽ

Tổng số link đã được rút gọn

1353

Tổng số lượt bấm link rút gọn

38265

Tổng số người dùng đăng ký

6

The Ultimate URL Shortener that's simple,
powerful, and easy.

Unleash the Power of the Link